Center for offentlig innovation

Revolvo har været underleverandør til udviklingen af Center for offentlig innovations nye Umbraco-website.
Vi har haft det fulde udviklingsansvar, og har designet en brugervenlig og tilgængelig opsætning af CMS-portalen, der letter det daglige arbejde for Center for offentlig innovations websiteredaktører.

Løsningen blev projekstyret og leveret igennem Tokerød Plus.