20 dec
Hvordan laver man et logo-image

8 trin til succesfuldt logodesign

Logo Design Jens Muller 

Når en virksomhed, lille eller stor, starter op, er det værd at overveje om der er behov for et logo og hvilken slags. Selvfølgelig er der brug for et logo - det højner genkendelighed for brandet.

 

Som oftest er ønsket at få skabt et logo, med en høj genkendelighed såsom Apple, Mercedes, McDonalds og andre globale brands. Dog har de brands som kendes bedst også eksisteret i længere tid, og vil ikke være til at sammenligne med. Det er derfor vigtigt at overveje: hvad er der behov for.

 

Gennem følgende 8 punkter, vil processen i skabelsen af et logo blive forklaret.

 

1. Hvilket logo har du behov for?

Er det et teknologi brand, er det en legetøjsproducent, er det en burgerrestaurant, eller er det en hobbyvirksomhed som arbejder med strik. Logoer kan ikke placeres i samme æske fordi behovet for logoet er altafgørende for hvordan logoet skal udformes, og dermed også hvilke forventninger der forekommer. Den lokale bolsjefabrik i kælderen behøver simpelthen ikke et logo som er sammenligneligt med Snickers - det er måske ønsket, men afspejler nødvendigvis ikke de korrekte værdier.

 

2. Kerneværdier

Det er vigtigt at finde frem til de værdier logoet skal afspejle - og her tænkes på de vigtigste. Listen med værdier skal ikke være lang - her fokuseres på at finde få, da for mange værdier kan lede til forvirring om hvad logoet egentlig skal stå for.

Når de vigtigste værdier, også kaldet kerneværdierne, er fundet skal alle tankerne omkring logoet og dets udseende have frit løb.

 

3. Brainstorm

 

Det vigtigste værktøj i tilblivelsen af logoet, vil altid være en blok og en blyant. Næst vigtigst er det kreative tankeværktøj: brainstorm.

Baseret på den viden der haves omkring virksomhed som arbejdes med, skal alle kerneværdierne skrivers ned på et stykke papir mens associerede ord, tanker og illustrationer, får frit løb på den omkringliggende plads. Her er ingen regler blot tanker, og disse tanker kan altid ryddes op eller prioriteres på et andet papir.

På et tidspunkt vil processen give afkast i form af en original ide; en ide til udformningen af logoet og den historie som skal fortælles.

 

4. Skitsering

Logo Design Proces 

Når udformningen startes er værktøjerne mange, men en ting er sikkert, logoet bliver ikke skabt med det samme. Placering, størrelsesforhold og farver skal alle testes og udvælges nøje. 

 

5. Kill your darlings

Når det første udkast til et logo er klar, skal det overvejes om det er godt nok; hvis der er guld, må der også være en guldåre?

Som et led i den kreative proces, kan første udkast blive kasseret for så at arbejde videre og mere dybdegående med at finde det bedre logo. Den oprindelige ide “dræbes”, for så at nå tættere på kernen af det som skal udtrykkes visuelt.

 

6. Iterativ proces

Gentagelse gør mester - og gentagelse skal til for at udforme det bedste logo tænkeligt.

En kreativ proces kan genstartes mange gange, hvis ikke det ønskede resultat opnås; brainstorm, skitsering, udformning, brainstorm, skitsering, udformning, osv.

Det handler simpelthen om at få alle ideer og muligheder på bordet, så der ikke hersker nogen tvivl om det endelige resultat.

 

7. Less is more

Yusaku Kamekura Logo Design 

Når logoet er ved at være plads, skal der dannes et overblik af mængder; er der for mange skrifttyper? - er der for mange farver?

Tit taler logoets budskab mere klart, desto mere klart logoet får lov til at stå. Begræns farver til et fåtal, og begræns valg af skrifttype til en enkelt - hvis det overhoved er nødvendigt med en skrifttype.

 

8. Test

 

Slutligt skal logoet afprøves. Placer logoet i den forventede kontekst; hjemmeside, visitkort, butiksfacade o.lign. Her skal overvejes hvor stort logoet maksimalt og minimalt må være - det kan risikeres at det negative rum i logoet, altså den ubrugte flade imellem logoets elementer skal korrigeres alt afhængigt af brug. Et lille logo, har brug for at være simpelt, mens et større logo gerne må have en højere detaljegrad.

Slutteligt kan logoet testes i helt sort på en hvid flade og omvendt. Fortæller logoet stadig den samme historie? Hvis det ikke gør, så er det forfra.

Hvis du er interesseret i en uforpligtende snak omkring logodesign må du meget gerne kontakte Revolvo

Kunne du lide artiklen?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og hold dig opdateret på nyt fra vores redaktion.